Music Hub Midden-Nederland is een feit

KOSMIK
2 min readDec 22, 2023
Carte Blanche — Fotograaf Parisa Niawarani

Grootse subsidie om talentontwikkelingsketen te versterken in provincie Utrecht en Flevoland

Negen grote, culturele partijen uit de provincie Utrecht en Flevoland gaan de komende jaren structureel aan de slag met talentontwikkeling. KOSMIK, Carte Blanche, TivoliVredenburg, De Helling, De Peppel, EKKO, Corneel, FLUOR en No Man’s Land hebben de handen ineen geslagen en samen de Regeling voor Muziekhubs aangeschreven. Op 13 december 2023 is de aanvraag ‘Music Hub Midden-Nederland’ gehonoreerd. Dit betekent dat muzikale talenten uit de twee regio’s straks ruimte voor ontwikkeling ontvangen en daarmee verder kunnen komen in hun carrière.

Op 13 december kwam het verlossende woord van het Fonds Podiumkunsten. Music Hub Midden-Nederland kan van start. Negen culturele partijen uit Provincie Utrecht en Flevoland hebben in 2023 een uitgebreide subsidieaanvraag gedaan. KOSMIK, Carte Blanche, TivoliVredenburg, De Helling, De Peppel, EKKO, Corneel, FLUOR en No Man’s Land hebben zich verenigd in één organisatie. Vanuit een gedeelde visie is er een uitgebreid plan ontwikkeld, dat dankzij de subsidie vanaf 2024 uitgevoerd kan worden. Onder de naam Music Hub Midden-Nederland (MHMN) werken de partijen straks nauw samen. In totaal zijn er zes aanvragen gehonoreerd en is elk landsdeel (Noord, Midden, Zuid, Oost, West) vertegenwoordigd.

Music Hub Midden-Nederland
De Regeling voor Muziekhubs ondersteunt samenwerkingsverbanden die talentontwikkeling stimuleren. Door organisaties samen te laten werken ontstaat er kennisdeling en krijgt talent meer kansen. De regeling sluit naadloos aan bij de bestaande ambities van de negen partijen. De aanvraag voor de Music Hub Midden-Nederland is een concrete stap richting de verwezenlijking ervan: een bloeiende toekomst voor de muzieksector in Midden-Nederland, waar talent volop kan gedijen, zo leest de aanvraag. Coen Witteveen, directeur bij KOSMIK, penvoerder van MHMN, is heel blij met het resultaat. “We zijn enorm vereerd met deze toekenning”, aldus Coen.

Voor het talent
MHMN wordt dé plek waar authentiek talent ondersteuning krijgt in hun artistieke en zakelijke ontwikkeling. MHMN biedt een veilige omgeving voor reflectie, het wegnemen van obstakels en het realiseren van dromen. “We vinden het belangrijk dat talent ruimte krijgt voor ontwikkeling”, vertelt Coen. “Door samen te werken hopen we vanuit gebundelde krachten een zo optimaal en vruchtbaar mogelijk klimaat te creëren voor talent”. Het ontwikkelingstraject van MHMN is bedoeld voor makers die het in zich hebben de nieuwe generatie vaandeldragers in pop, hiphop en dance te worden voor Midden-Nederland. “Er is straks plek voor zeven makers, die ieder hun eigen ontwikkelingstraject kunnen volgen. Dat klinkt misschien relatief klein van opzet, maar elke organisatie op zichzelf heeft ook al eigen trajecten lopen. Daarom willen wij met deze trajecten echt grotere impact creëren. Met de budgetten die nu beschikbaar komen kán dat ook”, zegt Coen. De eerste werving voor de trajecten gaat van start in het eerste kwartaal van 2024.

Voor meer informatie kijk je op www.kosmik.nl

--

--